Kollektivtrafik

Lindhaga Varv AB har avtal med Kalmar länstrafik, KLT och ombesörjer kollektivtrafik i Södra Tjust och Misterhults skärgårdar. Resor med skärgårdstrafiken bokas genom oss.
Se vår kontaktsida. https://lindhagavarv.se/index.php/ring/
Länk till skärgårdstrafik KLT: https://www.kalmarlanstrafik.se/trafiken/skargardstrafik/

Mat och post

Post och leverans av matvaror samordnas med persontrafiken.
Matbeställningar görs hos matöppet i Gunnebo. https://www.matoppet.se/butik/gunnebo/

Sjuktransport

Vid akut sjukdom – Ring 112.
Sjukresor beställas via KLT och vi kör resor efter inkommande order från KLT.
Länk till serviceresor KLT: https://www.kalmarlanstrafik.se/serviceresor/

Transport av mat och förnödenheter.
Varuleverans vid Strandbo brygga, 2016.