Nu är den nya truck-kajen med integrerad spolplatta klar. Vi kan men enkelhet lyfta din båt och spola av påväxt och sedan sjösätta igen. Hör av er för kostnadsförslag.
Du slipper bottenmåla din båt och bidrar på så vis till ett renare Östersjön.

Bilden visar sedimenttrappan under konstruktion. Här ska pumpaggregat och reningsfilter installeras.

Väl mött önskar vi på varvet.

Kaj och spolplatta